PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 12 October 2015

SKEMA PT3 BM 2015...!

Disebabkan soalan PT3 antara sekolah mungkin tidak sama, Cikgu hanya akan menumpukan perbincangan tentang skema jawapan berdasarkan sekolah sendiri. Jawapan yang dicadangkan ini tidak semestinya BETUL seratus peratus dan hanyalah sebagai rujukan semata-mata. Jawapan yang hakikinya adalah daripada Lembaga Peperiksaan sahaja.

S02A1

Bahagian A
[25 markah]

1. Dalam petikan di bawah ini, terdapat empat kesalahan Bahasa. Gariskan empat kesalahan Bahasa
    tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
    menyalin petikan itu semula.

Duli Yang Mulia Sultan Kedah berkenan untuk mencemar duli ke Majlis Anugerah Cemerlang SMK Ibrahim. Semua warga sekolah itu teruja amat dengan keberangkatan tiba baginda yang disambut dengan meriah sekali. Semasa berucap, baginda menasihati murid-murid agar bijak memanfaatkan segala kemudahan pendidikan yang kerajaan sediakan bagi meningkatkan kecemerlangan mereka. Mereka juga diseru agar terus gigih menuntut ilmu demi untuk memenuhi aspirasi negara. Sebelum berangkat pulang, baginda beramah mesra dengan para guru dan semua murid-murid sekolah itu.

(i)      ...................................
(ii)     ...................................
(iii)    ...................................
(iv)    ...................................
[8 markah]
Komen Cikgu:-
Bentuk 'format' soalan 1 pada kali ini berbeza sekali berbanding dengan format soalan pada tahun lepas. Pada kali ini calon-calon diminta menggariskan kesalahan bahasa yang terdapat dalam perenggan, bukan lagi menggariskan satu kesalahan bahasa bagi setiap ayat, yang jumlahnya empat ayat.
Cara pemarkahan masih sama, iaitu 1 markah bagi setiap kesalahan bahasa yang digaris dan 1 mata lagi bagi setiap kesalahan yang diperbetul.

Berdasarkan soalan 1 di atas, Cikgu dapat mengesan kesalahan bahasa dengan mudah sekali, iaitu:-
dengan menggariskan perkataan 'berucap', 'yang kerajaan sediakan', 'demi untuk' dan 'semua murid-murid' yang jelas digunakan secara salah.

(i)    berucap                           > bertitah ( Bahasa istana)
(ii)   yang kerajaan sediakan     > yang disediakan oleh kerajaan (Pasif diri ke-3)
(iii)  demi untuk                       > demi / untuk (Kata sendi)
(iv)  semua murid-murid           > semua murid (Kata bilangan jamak)

2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
[3 markah]

(i)   Guru mata pelajaran Geografi menyuruh murid-muridnya menyediakan alat tulis yang sesuai
       untuk memudahkan mereka melukis gambarajah proses pembentukan tasik ladam.

       gambarajah  > gambar rajah

(ii)  Demi keselesaan hidup rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman, kerajaan sentiasa bersikap
       prihatin untuk mengambil pendekatan yang pro-aktif dalam menjayakan projek yang dirancang.

       pro-aktif   > proaktif

(iii) Dengan menggunakan resepi yang diwarisi sejak turun-temurun, martabak yang dijual di restoran
       itu amat enak sekali.

       resepi   > resipi  

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III