PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 14 October 2015

CAKAP AJUK KEPADA CAKAP PINDAH...!


Contoh Soalan:-
Tukarkan dialog di bawah dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan susunan asalnya. Gunakan bahasa yang gramatis.

Ali    : Adakah kamu seronok belajar di pusat pengajian ini?
Ayu  : Saya seronok kerana banyak kemudahan yang disediakan.
Ali    : Ya ke. Ada perkhidmatan Internet percuma?
Ayu  : Ya, di setiap bangunan disediakan perkhidmatan WIFI percuma.
Ali    : Jika begitu saya juga mahu belajar di tempat kamu.
Ayu  : Boleh, awak mohonlah apabila permohonan kemasukan dibuka nanti.

Contoh Jawapan:-

Ali bertanyakan Ayu sama ada dia seronok belajar di pusat pengajian itu. Ayu menyatakan bahawa dia seronok kerana banyak kemudahan yang disediakan di pusat pengajian itu. Ali inginkan kepastian dengan bertanyakan sama ada terdapat perkhidmatan Internet percuma. Ayu mengiakan dengan memberitahu bahawa setiap bangunan di pusat pengajiannya menyediakan perkhidmatan WIFI dengan percuma. Ayu kemudiannya menyatakan keinginannya belajar di pusat pengajian itu. Ali bersetuju dan menyuruh Ayu membuat permohonan apabila permohonan kemasukan dibuka.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III