PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 30 January 2016

ADA PADANG ADA BELALANG...!


Tajuk 'Peribahasa' amatlah patut diberikan perhatian. Sama ada PT3 mahupun SPM, soalan berkaitan peribahasa pasti disoal. Suka atau tidak, para pelajar mestilah cuba menguasai dengan mengetahui peribahasa serta maknanya sekali.
Di bawah ini disenaraikan beberapa contoh peribahasa serta maknanya.
 • Ada padang ada belalang = ada negeri adalah rakyat.
 • Bersaksi ke lutut = meminta bantuan atau pandangan daripada orang yang bodoh.
 • Seperti harimau menunjukkan belang = seseorang mempamerkan sikap sebenar setelah berdiam seketika.
 • Seperti embun di hujung rumput = kesetiaan atau kasih saying yang sekejap sahaja.
 • Seperti halilintar membelah bumi = bunyi yang amat kuat
 • Sudah terantuk baru tengadah = sudah agak lewat menyedari kesalahan dan sudah tidak bererti.

Monday, 25 January 2016

DIKESAMPINGKAN...!


Perkataan dikesampingkan wujud atau tidak?
Perkataan ini yang kata dasarnya ialah 'samping' telah mengalami proses pengimbuhan imbuhan awalan berangkap 'dike-' dan akhiran '-kan'. Hal ini demikian juga berlaku kepada perkataan-perkataan di bawah:-
 • diketepikan
 • diketengahkan
 • dikeluarkan
 • dikemukakan
Maksud dikesampingkan ialah diketepikan atau sesuatu yang ditolak atau kurang mendapat perhatian disebabkan sesuatu perkara.

Sunday, 10 January 2016

PUN 'JAUH', PUN 'DEKAT'...!

Pong basikal (dialek Kelantan) maksudnya pam basikal...

Penggunaan 'pun' dalam penulisan bahasa Melayu juga boleh menimbulkan permasalahan besar kepada sesetengah pengguna bahasa, terutamanya yang tidak begitu endah tentang hukum bahasa. Sepertimana bunyi tajuk di atas 'pun jauh dan pun dekat', sebenarnya penggunaan 'pun' terbahagi kepada dua cara, iaitu satu yang dieja jauh (terpisah) dan satu lagi yang dieja dekat (rapat). Perbezaan cara penggunaannya yang menyebabkan timbulnya kekeliruan.

Untuk makluman pembaca, 'pun' dieja secara rapat apabila kata 'pun' itu tergolong daripada kata hubung atau penanda wacana. Lihat contoh di bawah:-
 • sungguhpun
 • sekalipun
 • walaupun
 • biarpun
 • ataupun
 • bagaimanapun
 • kendatipun
Manakala 'pun' yang membawa makna juga dieja secara jauh atau terpisah. Lihat makna pun dalam ayat contoh di bawah:-
 • Saya pun seorang guru.
 • Saya juga seorang guru
Penggunaan 'pun' dan juga dalam ayat di atas boleh ditukar ganti kerana mempunyai makna yang sama. Maka apabila menggunakan kata 'pun' yang membawa makna juga/jua hendaklah dijauhkan atau dijarakkan. Lihat contoh di bawah:-
 • Alipun seorang pekerja kilang.   X
 • Kereta itupun kepunyaan ayah saya.  X
 • Merekapun berasal dari Kelantan.   X
Sepatutnys penggunaan 'pun' dalam ayat-ayat di atas mestilah dijarakkan kerana membawa makna juga.
Pembetulannya ialah:-
 • Ali pun seorang pekerja kilang.
 • Kereta itu pun kepunyaan ayah saya.
 • Mereka pun berasal dari Kelantan.

PROMOSI III