PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 25 January 2016

DIKESAMPINGKAN...!


Perkataan dikesampingkan wujud atau tidak?
Perkataan ini yang kata dasarnya ialah 'samping' telah mengalami proses pengimbuhan imbuhan awalan berangkap 'dike-' dan akhiran '-kan'. Hal ini demikian juga berlaku kepada perkataan-perkataan di bawah:-
  • diketepikan
  • diketengahkan
  • dikeluarkan
  • dikemukakan
Maksud dikesampingkan ialah diketepikan atau sesuatu yang ditolak atau kurang mendapat perhatian disebabkan sesuatu perkara.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III