PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 16 February 2016

IMBUHAN SANSKRIT...!

Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ini telah lama terserap ke dalam sistem bahasa Bahasa Melayu.
Imbuhan Sanskrit ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu:-
 • Imbuhan Awalan - { maha-, tata-, swa-, panca-, tuna-, eka-, dwi-, tri-,}
 • Imbuhan Akhiran - { -wan, -man, -nita }
Awalan maha-
 1. maha      + rani           > maharani
 2. maha      + dewa         > mahadewa
 3. maha      + guru          > mahaguru
 4. maha      + siswa         > mahasiswa
 5. maha      + raja            > maharaja
Namun apabila awalan maha- digandingkan dengan kata adjektif, imbuhan tersebut dieja berasingan. Lihat contoh di bawah:-
 1. maha      + mulia         > maha mulia
 2. maha      + besar          > maha besar
 3. maha      + agung         > maha agung
 4. maha      + adil            > maha adil
Awalan tata-
 1. tata          + bahasa      > tatabahasa
 2. tata          + adat          > tataadat
 3. tata          + tertib        > tatatertib
 4. tata          + hukum     > tatahukum
 5. tata          + negara     > tatanegara        

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III