PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 28 March 2016

ISTILAH BAHASA...!


Bahasa baku:
  • Variasi bahasa yang dipilih dan diterima oleh anggota masyarakat untuk digunakan dalam situasi rasmi.
Bahasa basahan:
  • Bentuk bahasa yang digunakan sebagai bahasa seharian dalam situasi yang tidak formal.
Bahasa kebangsaan:
  • Bahasa yang menjadi bahasa utama bagi sesebuah negara yang berdaulat.
Bahasa natural:
  • Bahasa asli bagi satu kumpulan masyarakat manusia; lawan bahasa buatan.
Bahasa rasmi:
  • Bahasa yang digunakan untuk pentadbiran dan urusan rasmi sesebuah negara. Bahasa rasmi tidak semestinya bahasa kebangsaan dan bahasa kebangsaan pula tidak semestinya bahasa rasmi.
Bahasa standard:
  • Bentuk bahasa yang diterima untuk digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam perundangan, pentadbiran, persekolahan, pengajian tinggi, dan alat sebaran am. Sinonim dengan bahasa baku.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III