PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 11 April 2016

KELUARGA BAHAGIA, NEGARA SEJAHTERA...!

Keluarga merupakan institusi asas dalam sistem kehidupan makhluk yang bergelar manusia. Berjaya atau gagalnya institusi tersebut akan memberikan impak yang besar kepada keseluruhan institusi masyarakat, serta mempengaruhi kejayaan dan kegemilangan sesebuah negara.

Keluarga bahagia dapat memberi sumbangan besar kepada pembangunan umah dan negara, antaranya:-
 • melahirkan individu yang dinamik dan progresif
 1. bijak membuat pilihan dalam kehidupan
 2. bersikap tenang dan cendekiawan dalam menyelesaikan sesuatu masalah
 3. berfikiran rasional ketika menilai baik buruk sesuatu perkara
 4. dapat menyumbang idea yang matang ke arah kemajuan negara
 • melahirkan individu yang sihat fizikal dan mental
 1. bijak menangani stres ketika berhadapan cabaran
 2. dapat memikul tanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga
 • melahirkan individu yang memiliki sahsiah terpuji
 1. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
 2. tidak terlibat dalam kancah sosial
 3. disenangi masyarakat
 • keamanan, kesejahteraan dan keharmonian negara terpelihara
 1. kesalahan jenayah semakin berkurangan
 2. taraf kesihatan dan taraf hidup semakin meningkat
 3. dapat bersaing dengan negara-negara maju
 4. menjadi destinasi utama pelancong asing yang kagum akan  kejayaan Malaysia

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III