PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 7 August 2016

CARA MEMBILANG PATAH KATA ESEI...!


Untuk soalan bertulis BM PT3, terdapat DUA soalan yang menetapkan jumlah patah perkataan ketika menjawabnya iaitu soalan no.8 (Ulasan) dan soalan no.9 (Karangan).
Bagi soalan 'Ulasan', calon dikehendaki menulis antara 80 hingga 100 patah kata, manakala bagi soalan 'Karangan' pula, calon mestilah mengarang esei lebih daripada 180 patah kata.
Yang menjadi masalahnya, calon tidak begitu mengendahkan arahan ini sehingga menyebabkan markah yang diperoleh nanti akan menjadi LEBIH RENDAH.....
PANDUAN MENGIRA JUMLAH PATAH KATA
 • DIKIRA SATU PER SATU
 1. Kata majmuk - ( campur aduk) = 2 patah kata
 2. Penanda wacana - (Hal ini demikian) = 3 patah kata
 3. Kata sendi dan kata nama - (dengan adik) = 2 patah kata
 • DIKIRA SATU SAHAJA
 1. Kata ganda - (kanak-kanak) = 1 patah kata
 2. Kata nama khas - (SMS. Tengku Muhammad Faris Petra) = 1 patah sahaja
 3. Peribahasa - (Bagai aur dengan tebing) = 1 patah sahaja
 4. Nombor yang ditulis dengan perkataan - (Dua ratus ribu) = 1 patah sahaja
 5. Tarikh - (7hb. Ogos, 2016) = 1 patah sahaja
 6. Kata sendi ke dan di dengan kata nama - (di sekolah) = 1 patah sahaja


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III