PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 10 August 2016

ESEI: LANGKAH MENGHAPUS TEMPAT PEMBIAKAN....!

Tajuk: Dewasa ini wabak demam denggi semakin menular terutamanya di kawasan-kawasan 
             bandar sehingga menimbulkan suasana mencemaskan dalam kalangan rakyat. 
             Huraikan langkah-langkah menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. 
Analisis tajuk:-
Pelajar perlu betul-betul memahami soalan sebelum membuat karangan. Langkah pertama yang mesti dilakukan oleh setiap pelajar adalah dengan memahami tema dan kehendak soalan atau tugasan soalan berkenaan.
Untuk soalan di atas,
 • Tema: Nyamuk Aedes
 • Tugasan: Langkah menghapuskan tempat pembiakan
 • Komentar: Pelajar seharusnya mengutarakan perihal tentang nyamuk Aedes, seperti sifat, habitat, kelainan berbanding nyamuk jenis lain dan lain-lain. Kemudian, pelajar menyatakan 3 - langkah atau cara untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, seperti:-
 1. membuang sampah sarap di tempat yang khusus seperti tong sampah yang bertutup
 2. menanam bekas-bekas seperti kotak minuman, tempurung kelapa agar tidak menjadi tempat menakung air.
 3. membersihkan kawasan sekitar seperti pekarangan rumah dan di dalam rumah
 4. memastikan semua alatan yang menyimpan air seperti kolam kecil, bekas akuarium, tempayam dibersihkan serta ditukarkan airnya mengikut jadual.
 5. bekas-bekas yang menyimpan air hendaklah dimasukkan Abate, iaitu ubat membunuh jentik-jentik nyamuk Aedes.
 • Setiap isi yang diutarakan itu mestilah dihuraikan dengan jelas dengan memasukkan contoh-contoh yang sesuai dan semasa.
 • Pelajar digalakkan mengguna pakai kaedah huraian:-
 1. Isi
 2. Huraian isi
 3. Berikan contoh
 4. Nyatakan cadangan untuk penambahbaikan
 5. Penegasan terhadap isi
 6. Memasukkan ungkapan bahasa menarik yang sesuai merupakan satu bonus. 


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III