PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 19 August 2016

KATA GANDA MENYALING...!

 • Terdapat pelbagai jenis kata ganda seperti kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berirama dan kata ganda menyaling.
 • Kata ganda menyaling merupakan kata ganda yang mempunyai imbuhan pada perkataan yang keduanya.
 • Kata ganda menyaling membawa maksud 'saling' bertindak...!
 • Lihat contoh kata ganda menyaling di bawah:-
 1. tolak-menolak
 2. tarik-menarik
 3. tindih-menindih
 4. tembak-menembak
 5. tampar-menampar
 6. tolong-menolong
 7. bantu-membantu
 8. balas-membalas
 9. pintas-memintas
 10. pukul-memukul
 11. pijak-memijak
 12. pilih-memilih
 13. suruh-menyuruh
 14. surat-menyurat
 15. sebut-menyebut dll.
Kata ganda menyaling telah membawa maksud 'saling' iaitu jika kata ganda 'tolak-menolak', bermaksud saling menolak antara satu sama lain. Lihat contoh penggunaan dalam ayat;-
 • Penonton bola sepak itu tolak-menolak ketika masuk melalui pintu depan stadium itu.
               - penonton saling menolak ketika masuk melalui......
 • Jadi, ayat menjadi TIDAK gramatis jika kita menggunakan kata ganda menyaling bersama-sama dengan kata 'saling'. Lihat contoh kesalahan ayat di bawah:-
 1. Mereka saling tolak-menolak ...  X
 2. Penunggang motosikal itu saling potong-memotong.... X
 3. Jangan saling tolong-menolong melakukan perbuatan yang keji.... X
 4. Pihak polis dan penjenayah itu saling tembak-menembak .... X
 • Pembetulannya begini....
 1. Mereka tolak-menolak @ saling menolak....
 2. Penunggang motosikal itu potong-memotong @ saling memotong.....
 3. Jangan tolong-menolong @ saling menolong....
 4. Pihak polis dan penjenayah tembak-menembak @ saling menembak....


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III