PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 21 April 2017

ESEI: RASUAH: PUNCA DAN LANGKAH MEMBANTERASNYA...!

PENDAHULUAN:
 • Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2008 mendefinisikan amalan rasuah sebagai penerimaan apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakan untuk membolehkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau tidak diambil sebarang tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Antara contoh suapan tersebut termasuklah wang ringgit, komisen, hadiah, lesen, tanah dan seumpamanya.
 • Persoalannya kini mengapakah perbuatan rasuah ini boleh berlaku dan semakin berleluasa di negara kita sejak belakangan ini.
 • Peningkatan jumlah kes rasuah yang berjaya dibongkar kini adakah disebabkan oleh pertambahan dari segi perlakuan rasuah dalam kalangan masyarakat atau kerana kecekapan petugas membanteras rasuah semakin menyerlah.
 • Pelbagai punca yang mendorong kejadian rasuah akan dikupas dengan mendalam sambil membincangkan juga langkah-langkah yang proaktif membanteras gejala yang merosakkan negara ini.
IDEA-IDEA PENTING:
 • PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH
 1. Dorongan nafsu manusia yang inginkan kekayaan dalam sekelip mata
 2. Kelembapan jentera pentadbiran kerajaan
 3. Kakitangan kerajaan atau swasta yang berpendapan rendah dan bebanan hidup
 4. Kelemahan dari segi penguatkuasaan
 5. Hukuman terhadap pesalah ringan dan tidak berpatutan dengan kesalahan yang dilakukan
 6. Kesedaran betapa rasuah boleh menghancurkan negara masih rendah dalam masyarakat
 7. Semakin ramai anggota masyarakat meninggalkan agama
 • LANGKAH-LANGKAH MEMBANTERAS KES RASUAH
 1. Kempen kesedaran perlu dijalankan secara bersungguh-sungguh agar nafsu tamak, mengejar kekayaan dengan cara rasuah dapat dibendung.
 2. Setiap kementerian terutamanya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi memastikan kakitangannya berkhidmat dengan cekap dan sistematik.
 3. Kerajaan dan majikan perlu sentiasa membuat semakan dan pelarasan gaji kepada setiap kakitangan berasaskan keadaan ekonomi semasa.
 4. Bersambung.......

Sunday, 16 April 2017

DI BETUL DAN DI SALAH...!

Penggunaan di- dan di, dalam penulisan bahasa Melayu agak meluas. Sebarang kesilapan ketika menggunakannya adalah amat dikesali. Sepertimana yang kita maklum, kata di tergolong dalam dua kumpulan yang berbeza, iaitu di sebagai kata sendi dan satu lagi di- sebagai imbuhan awalan kata kerja pasif.

Penggunaan kata sendi dalam ayat adalah sebagai penghubung kata nama. Mana-mana ayat yang mengecualikan penggunaan kata sendi di depan kata nama dianggap tidak gramatis. Sila lihat ayat contoh di bawah:-
 • Dia duduk kerusi. X
 • Dia duduk di kerusi. /

 • Dia berasal Johor. X
 • Dia berasal dari Johor. /
Khusus bagi  kata sendi di dan imbuhan di-,perbezaan penggunaannya boleh dilihat seperti di bawah.
 • Penggunaan kata sendi di hendaklah dijarakkan!
 1. di pasar
 2. di dalam bilik
 3. di menara gading
 4. di sekitar padang
 5. di pintu gerbang
 • Penggunaan di- sebagai imbuhan pula hendaklah dirapatkan!
 1. dimakan
 2. disalahertikan
 3. dijawab
 4. disia-siakan
 5. dipermainkan

Saturday, 15 April 2017

ESEI: MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN MAYA...!

PENDAHULUAN:
 • Pendidikan maya merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang semakin popular, bersesuaian dengan peredaran masa dan perkembangan teknologi maklumat serta komunikasi.
 • Pendidikan maya dianggap sebagai satu bentuk pendidikan masa depan yang akan memaksimumkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau kini disebut sebagai pembejaran dan pemudah cara (PdPc).
 • Bentuk pendidikan baharu ini amat selari dengan dasar kerajaan yang mula memperkenalkan pendidikan abad 21.
 • Pelbagai inisiatif yang boleh diaplikasikan oleh pelbagai pihak untuk memperkasakan pendidikan maya di negara kita.
IDEA-IDEA:-
 1. Pihak kerajaan melalui kerjasama beberapa buah kementerian seperti Kementerian Pendidikan , Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sains dan Multimedia contohnya, berganding bahu pula dengan Kementerian Kewangan merangka dasar pendidikan yang berteraskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kerajaan boleh mengambil beberapa contoh program pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara maju.
 2. Sebagai golongan pelaksana di peringkat akar umbi, para guru perlulah terlebih dahulu dibekalkan ilmu serta kemahiran TMK. Mereka semua perlulah menghadiri kursus-kursus berkaitan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak.
 3. Pendidikan maya tidak mampu dilaksanakan dengan jayanya tanpa sokongan pelbagai alat peranti yang serba canggih seperti komputer, Internet, .............. bersambung selepas ini.


Friday, 14 April 2017

ANTOLOGI F5....!

ANTOLOGI TINGKATAN 5
 • ANTOLOGI SEJADAH RINDU
PUISI
- Puisi Tradisi
 = Beberapa Petua Hidup
 = Berbuat Istana Zaman Dahulu
- Sajak
 = Sejadah Rindu
 = Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus
 = Erti Hidup Bererti
 = Kudup Perang

PROSA
 - Prosa Tradisi
  = Burung Terbang Dipipiskan Lada
 - Cerpen
  = Cinta Ahmad Mutawakkil
  = Hipertensi
  = Gerhana Manusia
 - Drama
  = Bukan Gila

KATA ADJEKTIF ATAU KATA KERJA....?

Assalamualaikum semua,

Apakah pola ayat bagi ayat di bawah?
 • Penyanyi Indonesia itu sangat terkenal di negara kita.
Sebelum kita dapat mengenal pasti pola ayat di atas, kita perlulah terlebih dahulu membahagikan ayat di atas kepada dua bahagian iaitu subjek dan predikatnya. Iaitu....
 1. Penyanyi Indonesia itu - Subjek
 2. sangat terkenal di negara kita - Predikat
Setiap pola ayat mesti dimulai dengan FN. Jadi bahagian subjeknya sudah tahu, manakala bahagian predikatnya, adakah FA, atau FK atau lain-lain.

Untuk menentukan jenis frasa kedua iaitu 'sangat terkenal di negara kita', kita perlu melihat kata manakah yang paling dominan yang menentukan maksud atau tema ayat tersebut. Sudah tentu kata yang paling dominan ialah 'terkenal'. Dan apakah jenis kata 'terkenal'? Adakah kata adjektif, kata kerja atau kata nama?
Mungkin banyak antara pelajar yang mengatakan bahawa 'terkenal' ialah kata adjektif dan pola ayat yang dipilih ialah FN + FA.

SEBENARNYA pola ayat yang sepatutnya ialah FN + FK kerana kata 'terkenal' bukannya kata adjektif, sebaliknya kata kerja tak transitif.

Ringkasnya pola ayat 'Penyanyi Indonesia itu sangat terkenal di negara kita' ialah FN + FK.

Thursday, 13 April 2017

LAGI KOSA KATA LUAS.....!

Di bawah ini disenaraikan lagi kata yang tergolong sebagai kosa kata luas yang perlu disertakan dalam penulisan. Namun diingatkan agar pelajar-pelajar bijak menggunakannya mengikut kesesuaian jenis dan bahan penulisan.
 • deduksi = kesimpulannya
 • dangkal = cetek fikiran
 • delegasi = rombongan, perwakilan
 • dominan = berpengaruh, berkuasa
 • dewasa ini = pada waktu ini, mutakhir
 • empirikal = berdasarkan pemerhatian, kajian
 • enteng = remeh
 • hedonism = terlalu mementingkan keseronokan
 • heterogen = berbagai-bagai jenis
 • ironinya = kesan sebaliknya
 • justifikasi = hujah sebagai alasan
 • kekangan = halangan, rintangan
 • keakraban = hubungan erat
 • kealpaan = kelekaan
 • kemelut = kronik, keadaan yang sangat genting, masalah
 • komentar = komen, ulasan
 • kompetitif = persaingan
 • kontemporari = pada masa ini
 • lokal = setempat
 • luwes = tidak terlalu ketat, boleh berubah
 • mayapada = dunia
 • memanifestasikan = memperlihatkan, menjadikan
 • metropolitan = bandar raya
 • modenisasi = proses memodenkan
 • nirmala = bersih, suci
 • optimum = maksimum
 • pidana = kejahatan
 • polemik = perbahasan
 • pragmatik = bersifat praktikal
 • prakarsa = inisiatif, dengan usaha
 • prestij = penghormatan tinggi yang diperoleh
 • prolifik = aktif, banyak menghasilkan karya
 • seyogia = selayaknya, sepatutnya
 • swadaya = kekuatan sendiri
 • tuntasnya = tegasnya, kesimpulannya
 • uswah = teladan
 • wadah = alat, medan, saluran

ESEI: MATLAMAT DAN KEPENTINGAN RUKUN NEGARA...!

Rukun Negara

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan


Tidak dinafikan bahawa setiap orang daripada kita tahu dan dapat menyebut kelima-lima prinsip Rukun Negara yang menjadi asas kepada pembentukan dan kedaulatan negara Malaysia yang tercinta. Tetapi persoalannya, berapa banyakkah dalam kalangan kita yang benar-benar faham dan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai teras pembentukan jati diri  yang cinta akan keamanan, cinta akan negara tumpah darah dan cinta akan kedamaian.

Hakikatnya, kelima-lima prinsip Rukun Negara ini amat berkait rapat dengan ciri kehidupan rakyat Malaysia yang meletakkan agama di kedudukan yang tertinggi di samping akur akan peraturan-peraturan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara. Dalam Rukun Negara terangkum nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan dan amalan rakyat tanpa rasa berbelah bagi demi memastikan bukan sahaja rakyat dapat hidup aman tetapi juga memastikan kemajuan dan kestabilan negara terus dapat dikekalkan.

Antara matlamat murni Rukun Negara adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang :-
 • memiliki semangat perpaduan yang lebih erat
 • taat akan sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan beraja
 • menghormati undang-undang dan perlembagaan negara
 • mengamalkan kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan
 • mempunyai pegangan agama yang kukuh
Kepentingan Rukun Negara:-
 • dapat menyatukan rakyat yang berbilang bangsa, agama, budaya dll
 • menjamin kehidupan rakyat yang lebih makmur, sejahtera
 • mengelakkan berlakunya keruntuhan nilai kemanusiaan
 • menjadi pemangkin kepada pembangunan negara
 • meningkatkan semangat patriotik dalam diri setiap rakyat
 • mengekalkan keamanan negara
 • sebagai lambing kepada sebuah kerajaan yang berdaulat

KOSA KATA LUAS DALAM ESEI....!

Banyak faktor yang boleh menjamin markah yang baik dalam penulisan karangan. Para pelajar seharusnya prihatin dan tidak mengambil jalan mudah semasa menjawab soalan karangan. Peruntukan markah bagi soalan karangan adalah amat besar, sama ada peperiksaan peringkat PT3 mahupun SPM.
 • PT3 - markah untuk soalan karangan adalah 30m;
 • SPM - markah untuk soalan karangan adalah amat besar iaitu, karangan rangsangan, 30 markah, manakala karangan umum adalah sebanyak 100 markah.

Bayangkan apa akan terjadi kepada markah keseluruhan untuk subjek Bahasa Melayu jika kita gagal memperoleh markah yang cemerlang ketika menjawab soalan karangan!

Salah satu faktor yang boleh membantu pelajar memperoleh markah yang cemerlang ketika menjawab soalan karangan ialah penggunaan kosa kata luas yang sesuai dengan situasi?

Penggunaan kosa kata luas yang menarik dan matang dalam karangan sudah pasti meningkatkan kualiti sesebuah karangan yang dihasilkan.

Antara beberapa patah kosa kata luas yang perlu digunakan ialah:-
 • signifikan = penting, bermakna
 • impak = kesan
 • izharnya = jelasnya
 • paradigm = batasan pemikiran
 • potensi = kemampuan
 • global = sejagat
 • fobia = terlalu takut
 • transformasi = perubahan
 • relevan = sesuai
 • drastik = keterlaluan
 • agenda = acara / perkara
 • piawai = yang ditetapkan
 • platform = asas / dasar
 • kritikal = serius
 • gizi = zat makanan
 • prakarsa = ikhtiar
 • sarwajagat = seluruh dunia
 • keluhuran = kemuliaan
 • medium = bidang / lapangan
 • berkala = berjadual
 • toleransi = tolak ansur
 • intergrasi = penyatuan
 • konsisten = stabil, sejajar dengan yang dulu
 • alternatif = pilihan
 • onar = kacau
 • konflik = penentangan
 • aplikasi = menggunakan
 • simpton = tanda / alamat
 • trend = perkembangan semasa
 • kondusif = nyaman / sesuai
 • aspirasi = tunjuk ajar / dorongan
 • progresif = sentiasa bergerak maju
 • sinergi = usaha sama
 • unsur = perkara
 • elemen = perkara
 • gejala = masalah
 • negatif = buruk / tidak baik
 • kronik = teruk / berat

Tuesday, 11 April 2017

PANDUAN MENULIS ULASAN PT3....!


PT3 2017 bertulis akan berlangsung pada awal Oktober nanti. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan memperkatakan panduan-panduan ketika menulis 'Ulasan', iaitu soalan no.8 yang memperuntukkan sejumlah  15M.
Pelajar PT3 mestilah menjawab soalan 'ulasan' mengikut panduan yang betul agar markah yang diperoleh nanti lebih cemerlang. Antara panduannya ialah:-

Kepanjangan Jawapan Ulasan
 • Ulasan yang panjangnya melebihi 100 patah perkataan walaupun penulisannya cemerlang dari segi isi, bahasa dan pengolahannya akan mendapat markah paling maksimum iaitu 12 sahaja.
 • Ulasan yang panjangnya kurang daripada 80 patah perkataan tetapi baik dari aspek lain hanya akan mendapat markah maksimum 12 sahaja.
 • Calon dinasihatkan agar menulis jumlah patah perkataan di sebelah kanan, bawah jawapan ulasan.
Kandungan Isi Ulasan
 • Ulasan yang baik semestinya mempunyai isi tersurat dan isi tersirat.
 • Ulasan yang tiada isi tersurat, markah maksimum ialah 8 sahaja.
 • Ulasan yang tiada isi tersirat juga markahnya ialah 8 sahaja walaupun aspek lainnya cemerlang.
 • Jumlah isi tersurat dan isi tersirat terpulang, tetapi biarlah sesuai dengan kepanjangan ulasan yang ditulis.
 • Calon yang hanya menyalin maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seperti rajah, jadual dan lain-lain akan mendapat markah maksimum 5 sahaja.
Pemerengganan Ulasan
 • Ulasan boleh ditulis sama ada satu, dua, tiga atau ...... perenggan.
 • Tiada markah khusus untuk ulasan yang ditulis menggunakan satu, dua atau.... perenggan.
Pemotongan Markah
 • Tiada pemotongan markah secara khusus sepertimana ketika menjawab soalan karangan biasa.
 • Kesalahan ejaan dan tatabahasa hanya memberi kesan impresion kepada pemeriksa.

PROMOSI III