PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 24 July 2017

MEMPERKASAKAN BAHASA HARI INI...

Marilah kita sama-sama memperkasakan bahasa kita dengan cara memperbanyak aktiviti latihan menjawab soalan ulang kaji. Bahasa Melayu merupakan subjek yang berkaitan kemahiran dan pastinya membuat latih tubi menjawab soalan ialah cara yang terbaik.
 • Latihan membina ayat daripada perkataan yang mengelirukan:-
 1. pelanggaran - perlanggaran
 2. mengajarkan - mengajar
 3. memperkasakan - perkasa
Contoh ayat:-
 • Dewasa ini kes-kes pelanggaran disiplin sekolah berlaku secara berleluasa.
 • Perlanggaran kereta dengan bas itu menyebabkan lima orang terbunuh.
 • Saya mengajarkan subjek Bahasa Melayu di Tingkatan 3 Delta.
 • Cikgu mengajar saya subjek Bahasa Melayu sebentar tadi.
 • Langkah kerajaan untuk memperkasakan bahasa Inggeris tidak akan menjejaskan kedaulatan bahasa Melayu.
 • Hang Tuah ialah seorang pahlawan Melayu yang sangat perkasa.

Sunday, 23 July 2017

IMBUHAN PINJAMAN ANTI-...!

Cuba lihat bagaimana penggunaan imbuhan pinjaman 'anti-' di bawah:-

 • antisosial
 • antidadah
 • antioksidan
 • antikerajaan
 • antinasional
 • anti-Rusia
 • anti-Israel
 • anti-Barat
 • anti-Malaria
 • antirasuah
 • antipembangkang
 • antipelambakan
Sudah pasti kita dapat melihat DUA kumpulan kata yang berbeza apabila menggunakan imbuhan pinjaman 'anti-', satu yang dieja bergabung dan satu lagi yang dieja menggunakan tanda sempang (-). Kedua-dua kumpulan kata di atas adalah betul cara mengejanya. Hal ini demikian adalah kerana:-
 • Setiap imbuhan apabila ditemukan dengan kata nama khas (huruf besar di depan) akan dibubuh tanda sempang, tidak kira sama ada imbuhan itu imbuhan asli mahupun imbuhan pinjaman. Sila rujuk contoh penggunaan di bawah:-
 1. serumah / se-Malaysia
 2. antibuli / anti-Komunis
 3. prokerajaan / pro-Amerika


PROMOSI III