PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 2 September 2017

PANDUAN PENGGUNAAN PW....!


PENGGUNAAN PENANDA WACANA
SALAH
BETUL
Justeru itu
justeru
Selain daripada itu
Selain itu
Selain dari itu
Selain itu
Sehubungan itu
Sehubungan dengan itu
Ini kerana
Hal ini demikian kerana
Bagaimana pun
bagaimanapun
Dalam pada itu
Sementara itu
Ini sepatutnya
Hal ini sepatutnya
Di dalam hal ini
Dalam hal ini
Akan tetapi
Tetapi
Oleh kerana
Oleh sebab / kerana
Ini menyebabkan
Hal ini menyebabkan
Sayogia
Seyogia
Jika sekiranya
Jika / sekira
Agar supaya
Agar / supaya
Demi untuk
Demi / untuk
Demi kerana
demi

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III