PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 11 March 2018

IMBUHAN MENGE-, PENGE-

Image result for imbuhan
Imbuhan menge- dan penge- agak istimewa penggunaannya. Kedua-dua imbuhan ini diguna pakai apabila diimbuhkan kepada perkataan-perkataan yang terdiri daripada SATU SUKU KATA. Sila lihat contoh penggunaannya di bawah:-
 • pos > mengepos / pengepos
 • cat > mengecat / pengecat
 • cas > mengecas / pengecas
 • lap > mengelap / pengelap
 • pam > mengepam / pengepam
 • cam > mengecam / pengecam
 • mop > mengemop / pengemop
 • had > mengehad / pengehad
 • sah > mengesah / pengesah
 • kod > mengekod / pengekod
 • bom > mengebom / pengebom

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III