PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 25 March 2014

ESEI: KEPENTINGAN MAKANAN SEIMBANG...!

Tugasan Dalam Cuti 3 Alpha dan 3 Lambda
Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan mengambil makanan seimbang dalam kehidupan seharian terutamanya golongan pelajar. Panjang huraian anda hendaklah TIDAK MELEBIHI 120 patah kata.


* Tugasan ini hendaklah dihantar pada minggu pertama persekolahan dibuka.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III