PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 16 August 2014

BOLEH ATAU DAPAT...?

http://nizzys.files.wordpress.com/2010/10/dizzy.gif
  • Boleh membawa maksud > keizinan, kebenaran
  • Dapat membawa maksud > keupayaan,kemampuan, kebolehan
Jadi adalah SALAH jika:-
  1. Adik saya sudah boleh berjalan.  X  .. (siapa yang benarkan?)
  2. Saya boleh menyelesaikan masalah Matematik itu.  X
SEPATUTNYA begini:-
  1. Adik saya sudah dapat berjalan. /
  2. Saya dapat menyelesaikan masalah Matematik itu. /
Kata BOLEH, betul jika digunakan dalam ayat-ayat di bawah:-
  1. Pelajar Tingkatan 3 Delta boleh balik awal hari ini. (beri kebenaran)
  2. Boleh saya bertanyakan cikgu satu soalan’, tanya Azim kepada gurunya.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III