PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 18 October 2014

JAWAPAN PERIBAHASA...!

http://pepatahmelayu.files.wordpress.com/2012/10/a.jpg
Peribahasa merupakan himpunan kata yang mempunyai atau membawa makna tertentu sangat popular dalam kalangan masyarakat sedikit masa dulu. Peribahasa dapat dikelaskan kepada empat golongan berdasarkan sifat dan binaannya seperti:-
  • simpulan bahasa
  • bidalan
  • perumpamaan dan
  • pepatah.
Setiap ungkapan peribahasa mempunyai ciri, bentuk, pilihan kata yang mesti digunakan secara tepat tanpa menukar susunan mahupun dari segi pemilihan kata asalnya. Jika hal ini berlaku, maka struktur peribahasa yang baru dibentuk itu tidak betul dan tidak boleh dipakai.

Berdasarkan peribahasa di atas, jika kita menggantikan atau menggunakan perkataan lain seperti;-
  • Air sungai / air kolam yang tenang jangan diduga tiada buaya atau
  • Umpama air sungai yang tenang jangan disangka tiada buaya atau
  • Air yang tenang jangan disangka tidak ada buaya
  • Jangan disangka tiada buaya / air yang tenang
Maka, semua bentuk binaan baharu peribahasa di atas adalah SALAH dan jika bentuk sebegini diajukan sebagai jawapan dalam sesuatu peperiksaan, alamat kosonglah markahnya.

Kesimpulannya, penggunaan peribahasa mestilah mengikut sebagaimana bentuk asal sesuatu peribahasa tersebut. Sebarang pengubahsuaian akan menyebabkan berlaku kesalahan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III