PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 4 November 2014

BM2 2014:SOALAN NO.3...!

CONTOH / CADANGAN JAWAPAN:

  • Soalan 3(a) iaitu membina ayat:-
(i) putih bersih
Uniform sekolah itu menjadi putih bersih selepas dicuci dengan sabun jenama baharu itu.
(ii) bersatu hati
Penduduk kampung kita perlu bersatu hati dalam membuat keputusan.
(iii) titik permulaan
Kejayaan dalam SPM nanti akan menjadi titik permulaan untuk saya mengejar cita-cita.
(iv) kenangan manis
Diharapkan peristiwa ini akan menjadi kenangan manis yang tidak boleh dilupakan.
(v) berpandangan jauh
Kebiasaannya orang-orang tua berpandangan jauh ketika mengambil sesuatu tindakan.
(vi) menenangkan fikiran
Awak sepatutnya membaca al-Quran untuk menenangkan fikiran awak yang kusut itu.
Komen:-
Calon-calon perlu menunjukkan bahawa mereka faham akan maksud dan cara menggunakan rangkai kata di atas dalam ayat.
Calon-calon tidak perlu membina ayat-ayat yang panjang dan kompleks.
  • Soalan 3(b) iaitu mengenal pasti subjek dan predikat dalam tiga ayat yang diberikan.
(i) Subjek : Atlet muda itu
     Predikat : telah mengharumkan nama Malaysia dalam Sukan Komanwel.
(ii) Subjek : Sejak di bangku sekolah lagi 
      Predikat : abang terkenal dengan sikapnya yang ringan tulang
(iii) Subjek : Penjagaan pelbagai kemudahan yang terdapat di taman rekreasi
       Predikat : menjadi tanggungjawab semua pihak
  • Soalan 3(c) iaitu kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan
(i) dailog - dialog (ejaan) ; berdekatan - terdekat (imbuhan)
(ii) berbillion - berbilion (ejaan) ; persediaan - menyediakan (imbuhan)
(iii) ekspress - ekspres (ejaan) ; menjalani - menjalankan (imbuhan)
  • Soalan 3(d) iaitu kesalahan istilah dan kesalahan tatabahasa
(i) profesion - profesional (istilah) ; dikagumi oleh saya - saya kagumi (tatabahasa)
(ii) dimakan zaman - ditelan zaman (istilah) ; beberapa langkah-langkah - beberapa langkah (tatabahasa)
(iii) menyusur - mengalir (istilah); di suatu masa - pada suatu masa (tatabahasa)

3(e) ... selepas ini, kilat petir sabung-menyabung !

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III