PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 14 February 2015

TIP MENGENAL KATA ADJEKTIF...!


Terdapat 5 cara untuk mengenal kata adjektif.
  • Dapat digunakan bersama derngan kata penguat {sangat besar, terlalu besar, sungguh besar, agak merah, paling merah, merah sekali ....}
  • Dapat disertai imbuhan 'ter' dan 'se' {terpanjang, sepanjang, terbesar, sebesar, tercantik, secantik, terpandai, sepandai....}
  • Hadir selepas kata nama {lukisan cantik, tulisan condong, rumah antik, kayu keras, kereta lama, semut merah ....}
  • Menggunakan kata nafi 'tidak' {tidak besar, tidak bijak, tidak rugi, tidak masak, tidak jujur, tidak berat, tidak mahal....}
  • Dapat diulang dengan imbuhan 'se' dan 'nya' {secantik-cantiknya, sekecil-kecilnya, sebijak-bijaknya, sejujur-jujurnya...}

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III