PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 1 October 2017

SISTEM BAHASA PT3...!

Bahagian A ini mengandungi 4 soalan, iaitu soalan 1 tentang mengesan kesalahan Bahasa, soalan 2 adalah tentang ejaan, soalan 3 pula adalah tentang ayat, manakala soalan 4 adalah mengenai peribahasa.
Bahagian A ini menyajikan markah keseluruhan sejumlah 25 markah, iaitu:-
 • Soalan 1 - 8 markah
 • Soalan 2 - 3 markah
 • Soalan 3 - 10 markah
 • Soalan 4 - 4 markah

Contoh Soalan 1:
Dalam petikan di bawah ini terdapat 4 kesalahan bahasa. Gariskan 4 kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.
( 8 markah )

Media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang berkesan bagi menyalurkan berbagai maklumat kepada masyarakat. Namun sejak belakangan ini, media massa telah banyak disalahgunakan oleh setengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Penyebaran berita palsu, berita berunsurkan propaganda, fitnah dan juga bahan-bahan porno seolah-olah tidak terkawal lagi. Pihak berwajib seharusnya menjalankan banyak langkah membanteras gejala ini agar gejala ini dapat diminimumkan dengan segera. Masyarakat terutamanya golongan-golongan remaja perlu memiliki jati diri yang tinggi agar media massa dapat digunakan secara positif.

 1. ............................................
 2. ............................................
 3. ............................................
 4. ...........................................
JAWAPAN:

Media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang berkesan bagi menyalurkan berbagai maklumat kepada masyarakat. Namun sejak belakangan ini, media massa telah banyak disalahgunakan oleh setengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Penyebaran berita palsu, berita berunsurkan propaganda, fitnah dan juga bahan-bahan porno seolah-olah tidak terkawal lagi. Pihak berwajib seharusnya menjalankan banyak langkah membanteras gejala ini agar gejala ini dapat diminimumkan dengan segera. Masyarakat terutamanya golongan-golongan remaja perlu memiliki jati diri yang tinggi agar media massa dapat digunakan secara positif.

 1. berbagai-bagai / pelbagai
 2. sesetengah / setengah-setengah
 3. banyak menjalankan langkah / menjalankan langkah yang banyak
 4. golongan

 1.  

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III