PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 15 September 2015

TATABAHASA PT3...!

Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian gariskan empat kesalahan bahasa dan tuliskan pembetulannya di ruang yang disediakan.

Ali seorang guru matapelajaran Bahasa Melayu di sekolah saya. Dia telah berkhidmat di dalam perkhidmatan perguruan lebih daripada dua puluh lima tahun. Tahun ini merupakan tahun terakhir beliau bertugas di sekolah ini kerana beliau akan berpindah ke sekolah baharu sebagai seorang Penolong Kanan Kokurikulum. Jasa Cikgu Ali tidak dapat dilupakan oleh saya buat selama-lamanya.
  1. ..................................
  2. ..................................
  3. ..................................
  4. ..................................
Jawapannya ialah:-

Ali seorang guru matapelajaran Bahasa Melayu di sekolah saya. Dia telah berkhidmat di dalam perkhidmatan perguruan lebih daripada dua puluh lima tahun. Tahun ini merupakan tahun terakhir beliau bertugas di sekolah ini kerana beliau akan berpindah ke sekolah baharu sebagai seorang Penolong Kanan Kokurikulum. Jasa Cikgu Ali tidak dapat dilupakan oleh saya buat selama-lamanya.

  1. mata pelajaran
  2. Beliau
  3. dalam
  4. saya lupakan

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III