PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 27 February 2014

ESEI: USAHA MEMAJUKAN KRAF TANGAN...!


PENDAHULUAN:-

Pertambahan pengusaha barangan kraf tangan sejak belakangan ini membuktikan bahawa kegiatan hiliran itu berdaya saing dan berpotensi sebagai pemangkin perkembangan ekonomi negara. Pengeluaran barangan kraf tangan sebelum ini hanyalah merupakan perusahaan kecil-kecilan dan berasaskan keluarga. Peningkatan permintaan bagi barangan kraf tangan yang semakin ketara ini memberikan gambaran bahawa barangan tersebut berkualiti serta memiliki keunikan dan keindahan daya cipta asli yang menepati cita rasa terkini.

ISI-ISI / IDEA-IDEA:-
 • Kerajaan melaksanakan program menjadikan industri kraf tangan sebagai punca pendapatan penduduk luar bandar secara berterusan.
 • Pengusaha wajar melaksanakan beberapa strategi membabitkan kawalan kualiti, produktiviti, kawalan harga serta kaedah pemasaran.
 • Pengusaha mestilah kreatif menghasilkan barangan kraf yang menarik, mengikut cita rasa pembeli yang berteraskan nilai budaya masyarakat yang unik.
 • Pengusaha perlu memperuntukkan sejumlah wang untuk membuat penyelidikan mengenai kecenderungan pembeli dan kehendak pasaran.
 • Penggunaan peralatan moden seperti mesin dan perkakas moden membantu meningkatkan pengeluaran kraf tangan yang bermutu.
 • Kerajaan seharusnya membantu golongan pengusaha dengan cara menyediakan modal, menyediakan pasaran yang lebih luas.
 • Pihak kerajaan dan swasta membantu mempromosikan barangan kraf tangan di semua peringkat.
 • Kerajaan melalui agensi tertentu menyediakan kursus latihan kepada sesiapa yang berminat dalam menceburi bidang ini.
 • Pihak kerajaan dan pengusaha perlu mengawal harga dengan cara menghapuskan peranan orang tengah.
 • Pihak bertanggungjawab menggalakkan pengusaha mengembangkan perniagaan bukan sekadar di peringkat desa dan kampung tetapi juga di bandar-bandar besar.
 • Kerajaan dan pihak swasta sering menganjurkan pameran-pameran barangan kraf tangan di dalam mahupun di luar negara.
 • Sektor korporat dan agensi kerajaan seharusnya menjadikan barangan kraf tangan negara sebagai hadiah cenderamata syarikat.
 • Pihak kerajaan mestilah mengawal kemasukan barangan kraf dari luar negara.
 • Laksanakan kempen membeli barangan kraf tempatan.


1 comment:

PROMOSI III