PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 8 February 2014

IMBUHAN APITAN KATA GANDA...!

Bagi sesetengah pelajar, kata ganda yang menerima imbuhan apitan menyebabkan berlaku perubahan pada setiap permulaan kata ganda tersebut, misalnya:-
  • kucar-kacir + meN -kan > mengucar-ngacirkan
  • uar-uar + meN-kan > menguar-nguarkan
Sebenarnya, tidak semua kata ganda yang menerima imbuhan apitan menyebabkan berlaku perubahan seperti di atas. Perkataan kucar-kacir dan uar-uar sepatutnya diejakan seperti di bawah:-
  • kucar-kacir + meN-kan > mengucar-kacirkan
  • uar-uar + meN -kan > menguar-uarkan
Sepasang lagi kata yang sering mengelirukan apabila menerima imbuhan apitan meN-kan ialah:-
  • meN + ke tengah + -kan > mengetengahkan BUKANNYA mengenengahkan
  • meN + ke tepi + -kan > mengetepikan BUKANNYA mengenepikan

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III