PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 1 February 2014

PENGECUALIAN KATA MAJMUK....!

Sepertimana diketahui umum, kata majmuk yang merupakan gabungan dua patah perkataan, membawa makna tersendiri dan dieja secara terpisah, contohnya:-
 • guru besar
 • jalan raya
 • kertas kerja
 • mata pelajaran
 • ubah suai
 • alat tulis dan lain-lain.
Namun demikian, terdapat juga kata majmuk yang terkecuali daripada ciri di atas. Segelintir kata majmuk ini dieja rapat atau bergabung, antaranya:-
 • tanggungjawab
 • setiausaha
 • jawatankuasa
 • kerjasama
 • suruhanjaya
 • matahari
 • tandatangan
 • olahraga
 • kakitangan
 • beritahu
 • warganegara
 • bumiputera
 • pesuruhjaya
 • sukarela
 • antarabangsa

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III