PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 15 July 2014

SKEMA JAWAPAN SPM 2009...!

Soalan 2(a): Petikan Umum
(i) Berikan maksud frasa keadaan yang merimaskan. (2 markah)
  • Maksud keadaan yang merimaskan ialah situasi/suasana yang tidak selesa/merunsingkan/ suasana yang gelisah   > (2 markah)
  • keadaan yang merunsingkan  > (1 markah)
  • situasi/suasana yang merimaskan  > (1 markah)
(ii) Pengarang mengemukakan beberapa kesan yang dialami jika seseorang tidak mendapat tidur yang cukup. Nyatakan 3 kesan tersebut.     (3 markah)
  • Antara kesan jika tidak cukup tidur ialah proses penyimpanan maklumat terganggu, tumpuan dalam membuat keputusan dan perancangan terjejas dan menjejaskan pusingan biologi seseorang. > (3 markah)
  • Antara kesanya ialah:-
  1. proses penyimpanan maklumat terganggu.
  2. tumpuan dalam membuat keputusan dan perancangan terjejas.
  3. menjejaskan pusingan biologi seseorang. > (1 markah) > jawapan dalam bentuk poin.
(iii) Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang menghadapi masalah sukar tidur? Kemukakan 4 punca. (4m)
  • Pada pendapat saya antara punca sukar tidur ialah persekitaran bilik tidur yang tidak kondusif, masalah kesihatan yang dihadapi,  terlebih tidur pada waktu siang dan masalah rumah tangga.  > (4 markah)
  • Selain jawapan di atas diterima jika sesuai. > nyatakan sekurang-kurangnya 4 punca

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III