ESEI: PERANAN IPT MEMBANGUNKAN NEGARA...!PENDAHULUAN:-
 • Landskap pendidikan negara akan memasuki fasa baharu apabila penjenamaan semula Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) disiapkan dan dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2015 - 2025 (Pengajian Tinggi).
 • PSPTN bermatlamat untuk mentransformasikan dan mengangkat pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi.
 • Untuk mencapai matlamat ini Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di negara ini dipertanggungjawabkan untuk membantu menyediakan modal insan berkemahiran tinggi agar Malaysia mencapai mampu meraih status negara maju.
 • Modal yang hendak dilahirkan oleh IPT bukan sahaja cemerlang akademik tetapi memiliki nilai kemanusiaan yang mapan dan mampu bersaing di peringkat global.
IDEA-IDEA PENTING:-
 • IPT perlu memperlengkapkan diri dengan memberikan penekanan dan tumpuan terhadap pemilihan ahli akademiknya yang terbilang dari segi kepakaran dan serba boleh. - Para pensyarah perlu menguasai ilmu sepenuhnya dan faham tentang aspirasi negara.
 • IPT mestilah berusaha gigih melahirkan graduan yang menyokong teras misi nasional dalam meningkatkan keupayaan dan inovasi negara. - Masyarakat amat mengharapkan IPT dapat melahirkan graduan yang mampu memterjemahkan pengetahuan kepada amalan.
 • IPT juga perlu melahirkan para graduan yang mempunyai kebolehan kognitif yang tinggi seperti berfikiran analitikal. - Minda graduan juga mestilah diasah dengan tahap penaakulan yang tinggi agar dapat menabur bakti kepada agama , bangsa dan negara.
 • IPT dan kerajaan perlu mewujudkan pengkalan data yang lengkap mengenai keperluan tenaga manusia agar kebolehpasaran graduan yang dilahirkan adalah tinggi.
 • Pemimpin dan pihak pengurusan IPT mestilah berusaha membuat penambahbaikan tentang kualiti bidang pengajian yang ditawarkan agar graduan yang dilahirkan berdaya saing tinggi.
 • IPT perlu membuat perancangan strategik yang komprehensif agar mampu meneruskan kecemerlangan pada masa hadapan.
 • Kepimpinan melalui teladan - barisan kepimpinan IPT terutama naib canselor perlu melalui tapisan ketat sebelum dipilih menduduki kerusi-kerusi pentadbiran.
 • IPT juga perlu sedia menerima pandangan dan cadangan para ilmuwan dan cendekiawan yang melontarkan idea-idea bernas untuk memantapkan fungsi IPT tempatan.
KESIMPULAN:-
 • Sesungguhnya semua pihak mengharapkan IPT tempatan dapat terus relevan melahirkan para graduan yang terbilang selari dengan perkembangan dunia moden kini.

Comments

Popular Posts