PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 1 July 2015

KOMSAS: ISTILAH 'P'...!


Istilah sastera yang bermula dengan huruf 'p'..
  • Pengajaran - sesuatu yang berkaitan, amanat, pesanan atau mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca.
  • Perlambangan - kata-kata yang merujuk atau mewakili sesuatu yang lain.
  • Persoalan - isu yang dipaparkan melalui peristiwa-peristiwa dan rangkap-rangkap puisi.
  • Personifikasi - perseorangan atau benda atau binatang yang diberikan sifat seperti manusia.
  • Perulangan - unsur retorik yang berdasarkan pengulangan bunyi dan kata.
  • Perwatakan - perihal sifat watak-watak sama ada luaran mahupun dalaman.
  • Plot - susunan penceritaan.
  • Pertengahan/pengakhiran/permulaan - bahagian plot cerita.


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III