PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 6 August 2015

KATA HAMPIR SAMA...!

Dalam bahasa Melayu, terdapat golongan kata yang sama, hampir sama dari segi ejaan dan bunyi sebutan namun mempunyai makna atau maksud yang berbeza. Hal ini kadang-kadang memberikan masalah kepada sesetengah pelajar membezakan makna atau maksudnya dan bagaimana penggunaannya dalam ayat.
Untuk calon-calon SPM, mereka perlulah lebih berhati-hati kerana kebiasaannya kata golongan jenis ini sering diuji melalui soalan 'membina ayat' iaitu soalan 3(a).
Contoh kata hampir sama:-
 • hemah dengan hemat
 • jarang dengan jarang-jarang
 • pekarangan dengan perkarangan
 • setengah dengan sesetengah / setengah-setengah
 • taksir dengan tafsir
 • pandang dengan pindang
 • perah dengan peras
 • pucuk dengan pecut
 • merentas dengan meretas
 • telur dengan telor
 • meramaskan dengan merimaskan
 • pura dengan pura-pura
 • mendudukkan dengan menduduki
 • sedat dengan sendat
 • mulus dengan tulus
 • tunggal dengan tunggul
 • merasa dengan berasa
 • betul dengan betul-betul
 • oleh dengan oleh-oleh
 • ada dengan ada-ada
 • sangga dengan sanggah
 • carik dengan calit
 • asuh dengan asah
 • lewat dengan lewah
 • baru dengan baharu
 • para dengan para-para
 • jemput dengan jemputan
 • apa dengan apa-apa
 • tembak dengan tembuk
Banyak lagi perkataan yang tergolong dalam kategori seperti yang disebutkan di atas. Jika berkesempatan, Cikgu akan menjelaskan maksud dan bagaimana cara penggunannya dalam ayat melalui 'post' yang akan datang.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III