PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 15 August 2015

NOVEL: ISU SOSIAL 6:20...!

Sesetengah soalan novel agak mengelirukan pelajar apabila menggunakan istilah yang jarang-jarang digunakan. Misalnya isu sosial, isu ekonomi dan seumpamanya.

Contoh soalan:
  • Dalam setiap novel terdapat pelbagai isu sosial yang diketengahkan oleh pengarang untuk mengundang keprihatinan pembaca. Jelaskan beberapa isu sosial dan peristiwa yang berkaitan dengannya.
Contoh jawapan:
Berdasarkan 6:20, pengarang Siti Jasmina Ibrahim telah menyelitkan pelbagai isu sosial dalam karyanya. Antara isu sosial itu ialah isu penglibatan remaja dengan budaya Barat iaitu 'Black Metal'. Contoh peristiwanya ialah Sukma, Rafiq dan Teja bersungguh-sungguh berusaha menyelamatkan golongan remaja daripada terus hanyut oleh pengaruh pemikiran Barat, seperti Jerry yang mengnggotai kumpulan WX2.

Isu sosial kedua yang diketengahkan penulis ialah isu kegiatan pengedaran dadah yang merupakan musuh utama negara. Pihak berkuasa melakukan operasi menggempur lokasi simpanan dadah Pati 1 yang didalangi kumpulan WX2 setelah mendapat maklumat daripada Sukma dan rakan-rakannya.

Kepincangan institusi kekeluargaan juga merupakan isu sosial yang ditonjolkan oleh Siti Jasmina Ibrahim. Contohnya nenek dan Aim terpaksa hidup dalam pelbagai kepayahan menyara kehidupan mereka selepas ayah Aim meninggal dunia, ditambah lagi dengan masalah ibu Aim yang lari meninggalkan mereka berdua.

  • Isu sosial - isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan / kekeluargaan / kemanusiaan
  • Isu ekonomi - isu yang berkaitan dengan perniagaan / usahawan / untung, rugi

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III