PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 25 August 2015

PERCUBAAN SPM - SBP 2015: BM1...!

Bahagian B
 
[100 markah]
 
[Masa yang dicadangkan: 1 jam 30 minit]
 
 
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 
  1. Remaja perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran untuk mendepani pelbagai cabaran pada masa hadapan. Huraikan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh remaja sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran era globalisasi.
  2. Gaya hidup sihat mempengaruhi kejayaan seseorang dalam pelbagai aspek kehidupan. Jelaskan peranan ibu bapa untuk memastikan ahli keluarga mereka mengamalkan gaya hidup sihat.
  3. Untuk menjadi negara maju, rakyat negara kita perlu celik Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) namun, kemasukan TMK ke negara kita turut membawa pelbagai implikasi. Huraikan pernyataan tersebut.
  4. Kebanjiran pendatang asing di beberapa buah negara dunia, menimbulkan pelbagai masalah. Bincangkan.
  5. Peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; hidup sandar-menyandar; bagai aur dengan tebing; dan serumpun bak serai merupakan antara peribahasa Melayu yang membuktikan bahawa perpaduan atau semangat kerjasama amat penting dalam budaya kita. Huraikan kepentingan perpaduan atau semangat kerjasama dalam kalangan rakyat di negara kita.

 
KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III