PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 19 October 2015

KESALAHAN ISTILAH DAN TATABAHASA...!

Kita masih menumpukan perbincangan berkenaan aspek pengetahuan dan kemahiran bahasa yang diuji melalui soalan 3(d). Calon-calon diingatkan bahawa soalan 3(d) ini boleh berbentuk tiga ayat, yang setiap satu ayat mengandungi satu kesalahan istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Soalan 3(d) ini juga boleh dikemukakan dalam bentuk petikan. Calon-calon diminta mengesankan kesalahan-kesalahan berkenaan, kemudiannya mencadangkan cara pembetulannya.

Sila lihat contoh soalan di bawah:-

Dalam petikan di bawah, terdapat tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin petikan isu semula.

Tenaga angin digunakan sebagai punca tenaga sejak beribu tahun dahulu bagi menggerakkan kapal enjin. Turbin angin adalah alat yang digunakan untuk menukarkan kepada tenaga angin kepada tenaga elektrik. Malaysia mempunyai kawasan sumber tenaga angin yang banyak, maka penggunaan teknologi turbin angin boleh dilancarkan dengan meluas.
[6 markah]

Contoh Jawapan:-
Kesalahan Istilah
  1. punca - sumber
  2. kapal enjin - kapal layar
  3. dilancarkan - dilaksanakan
Kesalahan Tatabahasa
  1. beribu - beribu-ribu
  2. adalah - ialah
  3. menukarkan kepada tenaga - menukarkan tenaga

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III