PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 8 October 2015

NOVEL: NILAI MURNI DALAM SDL...!

Antara nilai murni yang terdapat dalam novel Sutera Dalam Lukisan ialah baik hati, contohnya Adila begitu bersungguh-sungguh membantu Bujei pulih menjadi manusia normal. Bujei bersifat dungu, bodoh dan tidak berakal seperti yang digelar oleh masyarakat menjadi sedemikian kerana ditimpa pelbagai musibah seperti kematian ibunya dan kejahatan bapa tirinya.
Nilai seterusnya ialah kerjasama iaitu kerjasama dalam menyiapkan sesuatu pekerjaan. Contohnya Adila menolong Same'ah menyiapkan bunga telur sempena majlis perkahwinannya.
Semangat bermasyarakat juga merupakan nilai murni yang ditonjolkan dalam novel ini. Penduduk kampung sama-sama membantu semasa majlis perkahwinan Same'ah, seperti ada yang terlibat dengan kerja-kerja memasak, menghias rumah dan menghidangkan makanan.
Ringkasan tentang nilai murni SDL yang lain ialah:-
  • Keberanian - setelah mendapat bimbingan dan tunjuk ajar Adila, Bujei mula menunjukkan sikap berani, apabila menuntut ganti rugi radionya yang dirosakkan oleh Alias.
  • Kasih sayang - Adila yang secara sukarela membantu dan memulihkan Bujei akhirnya mula menyayangi Bujei dan memberitahu Pak Long bahawa beliau sedia menerima Bujei sebagai suaminya.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III