PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 18 October 2015

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG. 4 SBP 2015...

BAHASA MELAYU
KOD: 11O3/2


Soalan 1: Rumusan - Langkah-langkah menangani kenaikan kos sara hidup

Soalan 2: Pemahaman
 • 2(a) - Petikan Umum
 • 2(b) - Petikan Prosa Moden - Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja
 • 2(c) - Petikan Prosa Klasik - Kepimpinan Melalui Teladan 
 • 2(d) - Petikan Puisi Tradisi - Gurindam 12, Fasal ke-3
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
 • 3(a) - Bina ayat
 • 3(b) - Kenal pasti jenis-jenis ayat
 • 3(c) - Mengesan kesalahan ejaan dan imbuhan
 • 3(d) - Mengesan kesalahan istilah dan tatabahasa
 • 3(e) - Nyatakan peribahasa berdasarkan ayat
Soalan 4: Novel
 • 4(a) - Huraikan 2 persoalan yang terdapat dalam sebuah novel
 • 4(b) - Huraikan 3 pedoman yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III