PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 17 October 2015

SONGSANG > BIASA...!


Contoh Soalan:-
3(b)
Tukarkan ayat susunan songsang di bawah kepada ayat susunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya.

(i)    Sawah padi ialah habitat semula jadi ikan pelaga siam.

(ii)   Kerana jerebu yang teruk, dia diserang penyakit asma yang serius.

(iii)  Dengan menggunakan tablet, pengguna dapat mengakses Internet tanpa mengira masa.
[6 markah]

Contoh Jawapan:-

(i)    Habitat semula jadi ikan pelaga siam ialah sawah padi.

(ii)   Dia diserang penyakit asma yang serius kerana jerebu yang teruk.

(iii)  Pengguna dapat mengakses Internet tanpa mengira masa dengan menggunakan tablet.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III