PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 23 August 2016

KESILAPAN TANPA SEDAR...!

Pengguna bahasa sering menggunakan perkataan ini secara meluas. Yang menyedihkannya adalah, kerana cara menggunakan perkataan tersebut tidak tepat dan gramatis. Apakah perkataan yang saya maksudkan itu?
Penggunaan kata ganti tanya dan kata ganti tanya umum dalam ayat sering menimbulkan kesalahan kerana kebanyakan pengguna bahasa menganggapkan kedua-dua jenis kata ganti ini sama dari segi makna dan fungsinya.
BIL
KATA GANTI TANYA
KATA GANTI TANYA UMUM
1.
apa
apa-apa
2.
mana
mana-mana
3.
siapa
siapa-siapa/sesiapa
4.
bila
bila-bila
Sebenarnya, sebagai pengguna yang bahasa yang prihatin, kita mestilah dapat membezakan cara penggunaan kata ganti tanya dalam ayat.
Biasanya kata ganti tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu dan lazimnya pada pengakhiran ayat tanya tersebut, mempunyai tanda soal (?). 
Kata ganti tanya juga digunakan bersama dengan partikel 'kah'.
Lihat contoh penggunaan ayat tanya di bawah:-
 •  Apakah jawapan kamu?
 • Di manakah tempat kamu mendirikan khemah?
 • Orang itu siapa?
 • Bilakah berlangsungnya majlis itu?
Cuba bandingkan pula penggunaan kata ganti tanya umum dalam ayat di bawah:-
 • Dia tidak memberikan apa-apa jawapan.
 • Pelajar boleh memilih mana-mana jawapan yang disediakan.
 • Siapa-siapa / sesiapa pun boleh menyertai pertandingan menulis esei itu.
 • Majlis itu akan berlangsung bila-bila masa sahaja.
KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN
 1. Dia tidak memberikan apa jawapan.
 2. Pelajar boleh memilih mana jawapan yang disediakan.
 3. Siapa pun boleh menyertai pertandingan menulis esei itu.
 4. Majlis itu akan berlangsung bila masa sahaja.
 5. Apa sahaja boleh berlaku sekarang.
 6. Faktor individu di mana menjadi penyebab kegagalan projek itu.
 7. Siapa sahaja dibenarkan menggunakan makmal ini.
Sebagai tanda peringatan, penggunaan kata ganti tanya dalam setiap ayat tanya semestinya disertai dengan tanda soal (?), penggunaan kata ganti tersebut secara tidak langsung akan melahirkan ayat-ayat tanya.

Friday, 19 August 2016

KATA GANDA MENYALING...!

 • Terdapat pelbagai jenis kata ganda seperti kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berirama dan kata ganda menyaling.
 • Kata ganda menyaling merupakan kata ganda yang mempunyai imbuhan pada perkataan yang keduanya.
 • Kata ganda menyaling membawa maksud 'saling' bertindak...!
 • Lihat contoh kata ganda menyaling di bawah:-
 1. tolak-menolak
 2. tarik-menarik
 3. tindih-menindih
 4. tembak-menembak
 5. tampar-menampar
 6. tolong-menolong
 7. bantu-membantu
 8. balas-membalas
 9. pintas-memintas
 10. pukul-memukul
 11. pijak-memijak
 12. pilih-memilih
 13. suruh-menyuruh
 14. surat-menyurat
 15. sebut-menyebut dll.
Kata ganda menyaling telah membawa maksud 'saling' iaitu jika kata ganda 'tolak-menolak', bermaksud saling menolak antara satu sama lain. Lihat contoh penggunaan dalam ayat;-
 • Penonton bola sepak itu tolak-menolak ketika masuk melalui pintu depan stadium itu.
               - penonton saling menolak ketika masuk melalui......
 • Jadi, ayat menjadi TIDAK gramatis jika kita menggunakan kata ganda menyaling bersama-sama dengan kata 'saling'. Lihat contoh kesalahan ayat di bawah:-
 1. Mereka saling tolak-menolak ...  X
 2. Penunggang motosikal itu saling potong-memotong.... X
 3. Jangan saling tolong-menolong melakukan perbuatan yang keji.... X
 4. Pihak polis dan penjenayah itu saling tembak-menembak .... X
 • Pembetulannya begini....
 1. Mereka tolak-menolak @ saling menolak....
 2. Penunggang motosikal itu potong-memotong @ saling memotong.....
 3. Jangan tolong-menolong @ saling menolong....
 4. Pihak polis dan penjenayah tembak-menembak @ saling menembak....


Thursday, 18 August 2016

ESEI: CINTAILAH SUNGAI KITA....!


PENDAHULUAN:-
 • Sungai merupakan pembekal sumber air kepada manusia.
 • Melalui sungai manusia dapat minum, mandi dan mencuci pakaian.
 • Sungai merupakan pembekal sumber makanan.
 • Sungai juga menjadi lokasi yang menarik kunjungan pelancong
 • Hal ini demikian, sungai wajar dijaga agar kebersihannya akan terus terpelihara.
IDEA-IDEA PENTING:-
 • Punca-punca pencemaran sungai
 1. Pembuangan sisa pepejal ke dalam sungai - sesetengah anggota masyarakat mengambil jalan mudah dengan cara membuang sampah ke dalam sungai. Mereka menganggap sungai sebagai tong sampah. Sungai menjadi kotor, banyak hidupan akuatik yang pupus.
 2. Pembuangan sisa kumbahan terus ke sungai - terdapat kilang yang membuang sisa kumbahan terus ke sungai tanpa dirawat terlebih dahulu. Pengusaha bertindak sedemikian kerana mahu menjimatkan kos. Sisa kumbahan banyak mengandungi toksik yang boleh mengancam flora dan fauna sesebuah sungai.
 3. Kurang pemantauan dan langkah penguatkuasaan yang lemah - Pihak berwajib tidak melaksanakan tugas yang diamanahkan sebaik mungkin. Pihak berwajib menghadapi masalah kekurangan pegawai. Pihak yang melakukan kesalahan jarang-jarang dikenakan tindakan.
 4. Sikap anggota masyarakat yang tidak prihatin - mereka tidak mempunyai kesedaran betapa pentingnya sungai kepada kehidupan manusia. Mereka juga kurang mengetahui kesan buruk pencemaran sungai. Pencemaran sungai yang dilakukan oleh pihak lain hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekeliling.
 • Cara-cara mengekalkan keindahan sungai
 1. Pihak berwajib, NGO dan pihak swasta mestilah menganjurkan kempen 'Cintailah Sungai Kita' secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sungai. - kempen juga lebih berkesan jika diwara-warakan melalui media massa seperti televisyen, radio dan sebagainya.
 2. Kerap mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan sungai melibatkan semua lapisan masyarakat - dapat menangani masalah sungai yang kotor. Gotong-royong juga diharapkan dapat memupuk perasaan cinta akan sungai.
 3. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan berterusan - perlu mengenakan tindakan tegas kepada pesalah-pesalah seperti mengenakan kompaun yang lebih tinggi dan penjara mandatory.
 4. Pihak berwajib wajar mempelbagaikan fungsi sungai - contohnya sungai dijadikan lokasi pelancongan, aktiviti perkelahan, dan pertandingan sukan air.
PENUTUP:-
 • Sungai merupakan khazanah kurniaan Tuhan yang sangat besar fungsinya. Semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan keindahan dan kebersihan sungai terpelihara sehingga bila-bila.

Wednesday, 17 August 2016

EJAAN YANG MENGELIRUKAN...!


Kes keliru bukannya disebabkan oleh tahap kesukaran untuk kita menghafazkan ejaan perkataan berkenaan. Satu lagi mungkin berpunca daripada kita terlalu kerap mengejakan sesepatah perkataan tanpa merujuk sistem ejaan rumi baharu.

Di bawah, disenaraikan sejumlah perkataan yang dieja secara salah:-
 1. menyakinkan sepatutnya meyakinkan
 2. mententeramkan sepatutnya menenteramkan
 3. mengkebumikan sepatutnya mengebumikan
 4. mempastikan sepatutnya memastikan
 5. mewar-warkan sepatutnya mewara-warakan
 6. mengenepikan sepatutnya mengetepikan
 7. memokuskan sepatutnya memfokuskan
 8. mensasarkan sepatutnya menyasarkan
 9. menghadkan sepatutnya mengehadkan
 10. merubah sepatutnya mengubah
 11. menyonteng sepatutnya menconteng
 12. menyantas sepatutnya mencantas
 13. mengembirakan sepatutnya menggembirakan
 14. merbahaya sepatutnya berbahaya
 15. memperakui sepatutnya memperakukan
 16. memperluaskan sepatutnya meluaskan atau memperluas
 17. mengidap sepatutnya menghidap
 18. mempersonakan sepatutnya mempesonakan
 19. menyeksakan sepatutnya menyiksakan
 20. mengtongsampahkan sepatutnya mengetongsampahkanPROMOSI III