PENAJA RASMI

RAKAN ILMU

Saturday, 13 June 2015

ESEI: USAHA MENJAYAKAN SEKOLAH PENYAYANG...!


PENDAHULUAN:-
 • Wawasan 2020 merupakan wawasan kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020.
 • Di samping setanding dengan negara-negara maju dari segi ekonomi, sosial, sains, teknologi, dan politik, nilai sayang-menyayangi tidak dikesampingkan.
 • Konsep Sekolah Penyayang lahir daripada gagasan 'Masyarakat dan Budaya Penyayang' yang dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamed.
 • Konsep Sekolah Penyayang bertujuan menjana generasi pelajar yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek, jasmani, dan mempunyai disiplin diri yang tinggi.
 • Sekolah akan bertindak sebagai rumah kedua pelajar bagi merealisasikan Sekolah Penyayang.
IDEA-IDEA PENTING:-
(Usaha-usaha menjayakan Sekolah Penyayang)
 • Konsep Sekolah Penyayang diterapkan dengan memberikan penerangan tentang nilai-nilai murni masyarakat penyayang melalui mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam serta mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Lukisan.
 • Konsep ini juga diterapkan melalui program luar bilik darjah seperti mengadakan lawatan-lawatan ke rumah kebajikan, rumah orang kurang upaya dan lain-lain.
 • Menubuhkan kelab dan persatuan yang bercirikan 'badan kebajikan' untuk pelajar dan kakitangan sekolah bagi memastikan konsep ini dapat dihayati dengan lebih berkesan.
 • Unit Bimbingan dan Kaunseling diamanahkan untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada pelajar yang mempunyai masalah disiplin agar dapat menanamkan rasa sayang pelajar terhadap sekolah.
 • Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, menyeronokkan dan selesa seperti mewujudkan taman-taman mini di sekolah.
 • Menganjurkan pertandingan keceriaan kelas, asrama dan lain-lain agar institusi sekolah menjadi lebih cantik, bersih dan menyenangkan.
 • Penubuhan sistem mentor-mentee untuk membimbing pelajar yang lemah dalam pelajaran. Pelajar yang lebih baik dalam akademik dilantik menjadi mentor membimbing rakan pelajar yang agak lemah dalam pelajaran. Hal ini akan menerbitkan semangat kerjasama dan saling membantu dalam kalangan pelajar.
 • Pihak kementerian menganjurkan pelbagai pertandingan di pelbagai peringkat agar dapat melahirkan rasa cinta dan kebertanggungjawapan pelajar terhadap sekolah.
PENUTUP:-
 • Konsep Sekolah Penyayang wajar direalisasikan dan diteruskan kerana melalui institusi sekolah, kita dapat melahirkan masyarakat yang saling menyayangi dan memerlukan antara satu sama lain.
 • Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

5 comments:

PROMOSI III