PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 7 September 2013

ESEI: LANGKAH MENGELAKKAN PENCEMARAN SUNGAI...!

PENDAHULUAN:-
Sungai merupakan anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Di samping membekalkan sumber air untuk kehidupan makhluk di bumi, sungai juga merupakan habitat bagi sesetengah makhluk, menjadi alat perhubungan serta bertindak sebagai sumber bekalan makanan yang penting kepada kehidupan.
Sungai sewajarnya dijaga seperti menatang minyak yang penuh. Amatlah tidak wajar anugerah yang sebesar ini dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia yang kononnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun apa yang realitinya, kebanyakan sungai di negara kita kini diancam oleh pencemaran yang maha hebat, sehinggakan ada sesetengah daripadanya tidak dapat lagi berfungsi seperti biasa…
Pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak demi mencegah berlakunya pencemaran sungai, antaranya:-
IDEA-IDEA PENTING:-
 1. Menjalankan kempen kesedaran secara berterusan betapa pentingnya sungai kepada kehidupan;
 2. Memperkenalkan mata pelajaran ‘Penjagaan Alam Sekitar’ kepada murid-murid seawal peringkat sekolah rendah lagi;
 3. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dan ketat;
 4. Menggubal undang-undang penjagaan sungai yang lebih sesuai;
 5. Membanteras aktiviti pembalakan haram;
 6. Mewujudkan kawasan perindustrian yang berjauhan dari sungai;
 7. Memperbanyak dan mempertingkatkan persekitaran sungai sebagai taman-taman rekreasi dan pusat pelancongan yang menarik;
 8. Mempertingkatkan sistem pelupusan sampah ke arah yang lebih moden;
 9. Membaik pulih sungai-sungai yang telah tercemar;
 10. Kerap mengadakan aktiviti gotong-royong kebersihan dengan penduduk yang tinggal berdekatan sungai;
 11. Menggalakkan projek penternakan ikan/udang air tawar di sungai-sungai;
 12. Membina perangkap sampah di sungai-sungai yang teruk menghadapi masalah pencemaran;
 13. Merawat sungai yang tercemar;
 14. Menubuhkan unit atau pasukan sukarelawan yang menjaga kebersihan sungai;
 15. Mengelakkan pembinaan kawasan petempatan berhampiran dengan sungai;
 16. Semua agensi kerajaan dan swasta perlu mengambil bahagian dalam usaha menjaga kebersihan sungai.
 17. Menaik taraf sungai menjadi pusat pelancongan air yang terkemuka.
 18. Menghapuskan petempatan haram / setinggan di kawasan berhampiran sungai.
 19. Mengubah dasar kaedah pembentungan yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan air sisa kilang dan kumbahan.
 20. Menguatkuasakan larangan penggunaan racun dan renjatan elektrik sebagai cara penangkapan ikan.
 21. Mengawal dan memantau projek penternakan ikan dan udang di dalam sangkar.
 22. Membaik pulih struktur sesebuah sungai seperti memperdalam dasar sungai, menambak dan meluruskan sungai agar aliran air sungai tidak terhalang atau tersekat.
 23. Menggali dasar sungai di muara yang biasanya cetek kerana aktiviti penimbunan sungai di peringkat tua.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III