PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 22 September 2013

KATA BANTU...!


 • Kata bantu digunakan untuk menerangkan kata kerja.
 • Ditulis sebelum kata kerja.
 • Terbahagi kepada DUA jenis:-
 1. Kata bantu aspek
 2. Kata bantu ragam
Kata Bantu Aspek
 • Menjelaskan sesuatu perbuatan dari segi masa.
 • Antara kata bantu aspek ialah:-
 1. sudah 
 2. telah 
 3. pernah
 4. masih
 5. sedang
 6. akan
 7. belum
Kata Bantu Ragam
 • Menjelaskan sesuatu perbuatan dari segi perasaan atau ragam.
 • Antara kata bantu ragam ialah:-
 1. mesti
 2. harus
 3. dapat
 4. mampu
 5. boleh
 • Kata bantu aspek boleh juga digabungkan dengan kata bantu ragam dalam satu-satu ayat.
 • Antara contohnya:-
 1. sedang hendak
 2. belum boleh
 3. akan dapat
 4. masih belum
 5. harus sudah
 6. harus telah
 7. mesti akan
 8. mesti telah

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III