PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 5 September 2013

KESALAHAN FRASA ADJEKTIF...!


Di bawah ini disenaraikan pelbagai bentuk kesalahan frasa adjektif dan pembetulannya:-
  • begitu besar sekali  >  begitu besar / besar sekali / sangat besar sekali
  • paling besar benar  >  paling besar / besar benar
  • sungguh termasyhur  >  sungguh masyhur
  • sangat hingar-bingar  >  hingar-bingar / sangat hingar
  • pakaian itu tersesuai  >  pakaian itu amat sesuai
  • dia patuh arahan itu  >  dia patuh akan arahan itu

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III