PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 4 September 2013

KESALAHAN FRASA KERJA...!


Di bawah disenaraikan pelbagai bentuk kesalahan frasa kerja dan pembetulannya:-
 • lupa janji-janjinya  >  lupa akan janji-janjinya
 • dia bertanya saya  > dia bertanya kepada saya
 • beralaskan dengan kain sarung  >  beralaskan kain sarung
 • bersenjatakan dengan sebilah pisau  > bersenjatakan sebilah pisau
 • mengetahui tentang hal itu  >  mengetahui hal itu
 • mempunyai banyak pengalaman  > banyak mempunyai pengalaman
 • mendalamkan lagi perigi  >  mendalamkan perigi lagi
 • memperlebarkan jalan  >  memperlebar jalan
 • bunga itu digubah olehku  > bunga itu kugubah
 • diusahakan oleh saya  >  saya usahakan
 • meja itu disusun oleh kami  > meja itu kami susun
 • perlu dibungkus oleh engkau  > perlu engkau bungkus
 • tempat itu saya belum lawati  >  tempat itu belum saya lawati
 • barang itu anda mesti pulangkan  >  barang itu mesti anda pulangkan
 • industri pelancongan akan kerajaan majukan  >  industri pelancongan akan dimajukan kerajaan
 • telah ayah tebang pokok itu  >  telah ditebang oleh ayah pokok itu
 • surat itu saya belum balas lagi  >  surat itu belum saya balas lagi
 • burung kelihatan beterbangan di udara   >  burung kelihatan berterbangan di udara
 • mereka sedang berbincang perkara itu  >  mereka sedang berbincang tentang perkara itu
 • berpandukan pada peta  >  berpandukan peta
 • cikgu mengajarkan saya subjek Sejarah  >  cikgu mengajarkan subjek Sejarah kepada saya

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III