PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 21 September 2013

PERCUBAAN PMR MRSM 2013...!


Soalan 18 - 21
MENGESAN KESALAHAN FRASA BERGARIS

18. Pegawai Daerah itu sedang berucap di hadapan segelintir orang penduduk kampung .............
 • A segelintir penduduk-penduduk kampung
 • B segelintir penduduk kampung
 • C segelintir penduduk kampung-kampung
 • D segelintir orang penduduk kampung
* Frasa segelintir orang penduduk kampung adalah SALAH kerana kata segelintir ialah kata bilangan tak tentu yang TIDAK memerlukan penjodoh bilangan. Jawapan yang paling tepat untuk soalan 18 ialah B.

19. Aktiviti melukis memang menjadi kegemaran saya sejak daripada zaman kanak-kanak lagi.
 • A kegemaran saya sejak dari
 • B kegemaran saya semenjak dari
 • C kegemaran saya sejak
 • D kegemaran saya sejak daripada
* Frasa bergaris soalan di atas adalah SALAH. Kesalahan ini berpunca daripada penggunaan kata sendi nama 'sejak' dan 'daripada' digunakan secara berturutan. Contoh kesalahan lain adalah seperti oleh kerana, demi untuk, selain daripada, dan lain-lain. Jawapan untuk soalan di atas ialah C.

20. Majalah usahawan melaporkan bahawa fabrik batik pembuatan Malaysia ............
 • A fabrik batik buatan Malaysia
 • B fabrik batik dibuat Malaysia
 • C fabrik batik diperbuat Malaysia
 • D fabrik batik pembuatan Malaysia
* Frasa bergaris dalam ayat di atas tidak gramatis. Kesilapannya berpunca daripada penggunaan perkataan 'pembuatan' sepatutnya dituis buatan. Jawapan untuk soalan 20 ialah A.

21. Atlet dari Kenya sangat pantas berlari menuju ke garisan penamat dalam acara maraton.
 • A sangat lancar berlari
 • B terlalu gagah berlari
 • C cergas sekali berlari
 • D sangat pantas berlari
* Frasa bergaris untuk soalan di atas adalah BETUL dan pilihan jawapan sepatutnya ialah D.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III